Menu
container vol? container vol?

VAN SCHERPENZEEL

Garantie voor het optimaal hergebruik van materialen.

ZEKER VAN WAARDE

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons allemaal op een andere manier om te gaan met afvalstromen. Onze doelstelling? Samen met u te komen tot een circulaire economie, waarbij materialen en producten op duurzame wijze worden geproduceerd, gebruikt en verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

In samenwerking met onze gespecialiseerde partners organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen en producten tot het op een verantwoorde manier recyclen of vernietigen ervan. Om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.

Door een aantal recente overnames van onder andere het Amsterdamse papier recyclingbedrijf RemepaEurobottle Flestic Holding, MEWA Kunststoffen Recycling en Wildenberg Recycling verstevigen we onze positie op de markt.

Vanuit ecologisch én economisch oogpunt bent u met Van Scherpenzeel zeker van waarde!

Wie kozen voor Van Scherpenzeel

Onze Missie

Dé sleutelspeler in de circulaire economie

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons op een andere manier om te gaan met restmaterialen. Reststromen uit productieprocessen zijn geen ‘afval’, maar vormen een waardevolle bron voor grondstoffen. Dat is het principe van ‘urban mining’.

Het vraagt specialistische kennis om die grondstoffen te delven en hun waarde optimaal te benutten. Van Scherpenzeel heeft alle kennis, ervaring en onderzoekkracht die nodig zijn om voor verschillende grondstofstromen de juiste circulaire modellen te ontwikkelen. Welke materialen of producten u ook aanbiedt, Van Scherpenzeel garandeert dat de maximale restwaarde eruit wordt gehaald.

Vanuit ecologisch én economisch oogpunt bent u met Van Scherpenzeel zeker van waarde!

archiefvernietigingdatavernietiging papiervernietiging kunststof recyclingafval recyclenglasrecyclingtextiel recyclingtextiel recyclenharde schijf vernietigenvertrouwelijk papier vernietigenpapier vernietigenoud papier ophalenafvalverwerkingdata vernietigenarchief vernietigen