Menu

Kunststof Recycling

Van Scherpenzeel

Bij Van Scherpenzeel staat het milieu centraal. Wij zijn en blijven continu op zoek naar nieuwe innovatieve methoden om een circulaire economie te kunnen ontwikkelen. Een circulaire economie wil zeggen dat zoveel mogelijk van alle producten en grondstoffen die wij gebruiken, na dit gebruik hun weg weer terug in het proces vinden om opnieuw gebruikt te worden. Recycling is hier een onderdeel van en dit passen wij toe op vele verschillende grondstoffen. U kunt bij ons terecht voor recycling van papier, glas, textiel en zelfs kunststof kunnen wij zo bewerken dat er opnieuw grondstoffen uit onttrokken kunnen worden. Daarnaast zijn wij niet alleen bezig met het verzamelen en de recycling van Kunststof maar ook met de productie van nieuwe kunststof producten, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijk materiaalhergebruik.

Onze werkwijze:

Wij zamelen uw kunststof verpakkingsmateriaal in, samen met dat van vele anderen, wij zorgen voor op- en overslag van het ingezamelde materiaal. Hierna gaat het materiaal van de overslag naar de eindverwerkers die hernieuwbare grondstoffen maken. Deze hernieuwbare grondstoffen kunnen wij vervolgens gebruiken voor het produceren van vele uiteenlopende, nieuwe eindproducten, zoals folie, autobumpers, buizen, kratten en minicontainers. Met onze werkwijze, namelijk het duurzaam inzamelen, verwerken en de recycling van oud kunststof, leveren wij u niet alleen een financieel voordeel op.