Sortering en vermarkting PMD, Gemeente Rotterdam

Op 12 december 2017 tekenden David Berg, Directeur Schone Stad, gemeente Rotterdam en Rudie Marsman, Manager Marketing & Sales bij Van Scherpenzeel, een vierjarige overeenkomst voor de sortering en vermarkting van PMD voor Gemeente Rotterdam. 

Om inzichtelijk te maken wat er met PMD gebeurt en wat de voordelen zijn voor een circulaire toepassing van restmaterialen, hebben we een korte film gemaakt. Hierin informeren we burgers, gemeenten en het bedrijfsleven hoe PMD optimaal kan worden ingezameld en hoe de verwerking ervan plaatsvindt. Ook laten we zien voor welke toepassingen PMD wordt gebruikt.

Naast het uitbreiden en zoeken naar nieuwe toepassingen voor PMD restmaterialen, doen we onderzoek naar de mogelijkheden om kunststof granulaat uit PMD terug te leveren aan Rotterdam, zodat deze nieuwe grondstoffen ingezet kunnen worden bij duurzame projecten in de stad.

Binnenkort volgt een filmpje waarin we het Rotterdamse PMD letterlijk ‘volgen’. Vanaf PMD-container tot het nieuwe product wat ervan wordt gemaakt.