Van der Heijden Groep en Van Scherpenzeel starten samenwerking voor een efficiëntere afvalscheiding

Van der Heijden Groep te Woerden, projectontwikkelaar en vastgoedbeheerder ziet een uitdaging op het gebied van afvalmanagement. Van Scherpenzeel gaat dit proces voor Van der Heijden Groep regisseren zodat hergebruik van grondstoffen beter mogelijk wordt. 

Wij gaan de Van der Heijden Groep helpen door het afval beter te scheiden en de inzameling van restmaterialen efficiënter te laten verlopen.

Dat doen we onder anderen door ervoor te zorgen dat het inzamelen van afval gemakkelijk en prettig is voor íedereen.

We zetten hiervoor handige inzamelmiddelen in en gebruiken praktische instructies. Ook zorgen wij voor het ledigen van bakken en containers. 

Een stap dichterbij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen

Door het efficiënter inzamelen en beheren van reststromen, wordt het mogelijk om de materialen her te gebruiken als secundaire grondstoffen.

De milieubelasting wordt hierdoor een stuk lager en dat is voor Van der Heijden Groep een belangrijke MVO doelstelling.  

“Wij staan als onderneming midden in de samenleving en moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en de effecten op onze omgeving. In het verlengde daarvan willen wij onze activiteiten zo min mogelijk belastend laten zijn voor de omgeving.“ – Van der Heijden Groep (www.vanderheijdengroep.nl).

Naast een grote stap voorwaarts in het inzamelproces, gaat Van der Heijden Groep ook starten met het gescheiden inzamelen van plastic. Een mooie start van 2018!

Meer weten over het gescheiden inzamelen van afval binnen uw organisatie? Neem direct contact met ons op.